Page 1 of 1

TAR syntax

PostPosted: Mon Sep 20, 2010 1:31 pm
by lgrfbs
Vad är den rätta syntaxen för att arkivera alla filerna i en mapp och om möjligt även under kataloger?

Re: TAR syntax

PostPosted: Mon Sep 20, 2010 8:38 pm
by Lightning
Code: Select all
cd /dir
cd ..
tar cf - ./dir  | gzip -f9 > spara-namnge.tar.gz

Code: Select all
cd /dir
cd ..
tar cf - ./dir > spara-namnge.tar